Projectes

 • L’aigua

  La captació d’aigua potable i distribució en fonts, consistent en un pou de 100 m de fondària, un dipòsit de 50.000 l, diverses fonts pel poble, i un abeurador pel bestiar, es va fer amb col.laboració amb l’ONG Geòlegs del món i en gran part va ser finançat per l’Agència catalana de cooperació al desenvolupament , el director va ser l geòleg Roger Mata. (2008-2011).

  La nova fase es la distribució d’aigua potable a les Kunda (agrupació d’habitatges de cada família), es finança amb fons propis i subvencions per part de COAC i Ajuntament de Sta Coloma de Farners, la directora és l’arquitecta Lourdes Ferran. En aquest projecte es contractaran els joves del poble per fer els treballs de rases.

  Dona treball estable a una persona tot l’any.

 • La salut

  Crear un poste de Santé a partir d’una case de Santé, la qual cosa comporta tenir un metge o titulat sanitari a la població, i no a una distància de 15 km. sense gairebé camins. El projecte va consistir en construir dues habitacions hospitalàries, la casa del metge, i dotar amb energia solar i aigua l’equipament. Aquest projecte va estar dirigit per la Dra. Del CAP Alfons Moré de Salt, Clara Michaut, i es va desenvolupar entre 2012 i 2014. Va estar cofinançat per la Diputació de Girona, la UdG i l’Ajuntament de Borredà.

  El 2018 es va construir un segon habitatge pels tècnics sanitaris ja que a l’equip s’hi ha incorporat una llevadora, i per permetre estades de formació d’estudiants. Aquest projecte va tenir suport econòmic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament de Borredà.

  Dona treball estable a 5 persones tot l’any.

 • L’alimentació: l’horta i el galliner

  L’horta de Boulembou s’ha construït sobre uns terrenys cedits de 5 Ha. Es rega mitjançant el pou d’aigua potable abans esmentat que es completa amb dos pous menys profunds que bombegen l’aigua amb energia solar. Hi ha 56 parcel.les, una per cada família.

  Les famílies paguen una contribució per gasoil i reparacions de la tanca. A l’horta hi treballen primordialment les dones, que obtenen productes frescos i porten a vendre els excedents al mercat local.

  El galliner, hem impulsat un galliner per posar a l’abast carn i ous per millorar l’alimentació de la població.

  Dona feina estable a una persona.

 • L’ensenyament

  L’Associació ha fomentat l’assistència a l’escola pública, que es d’estudis primaris i mixta, en la qual, fa 6 anys, hi assistien 100 alumnes i en l’actualitat prop de 350. Ens fem càrrec del material escolar de tots els alumnes, hem facilitat bicicletes perquè els alumnes que finalitzen la primària puguin desplaçar-se al poble del costat (uns 5km) a continuar els estudis. Donem suport a l’equip de mestres, i hem aportat mobiliari perquè tots els alumnes puguin tenir pupitres.

  L’escola va començar amb tres aules i ara en té sis, es una escola primària completa, amb sis professors que reben la retribució del govern del Senégal. El 2017 Amics de Boulembou va construir un habitatge digne pels professors/es que forçosament han de viure al poble, degut sobretot a les males comunicacions. El projecte va estar finançat per fons propis i el suport del COAC, la directora del projecte ha estat l’Arquitecta Lourdes Ferran.

  El 2019 hem iniciat un projecte de suport als alumnes que volen continuar estudiant el batxillerat, s’ha creat un institut (Lycée) a Maka, a uns 10 kms de Boulembou. La dificultat de comunicacions aconsella que el suport sigui habitacional, facilitar l’allotjament digne pels estudiants, llogant un habitatge, dotat de llum i aigua corrent que hem moblat. Aquest projecte es finançarà amb una cursa esportiva organitzada per l’Associació.

 • Can Djinka

  L’ Associació va construir una casa dotada amb energia solar i aigua per allotjar les persones cooperants o viatgeres a Boulembou.

  La Casa té capacitat d’allotjament per a 12/14 persones i dona treball fixe a l’any a una dona. En moments d’ocupació hi treballen dues dones més.