L’aigua

La captació d’aigua potable i distribució en fonts, consistent en un pou de 100 m de fondària, un dipòsit de 50.000 l, diverses fonts pel poble, i un abeurador pel bestiar, es va fer amb col.laboració amb l’ONG Geòlegs del món i en gran part va ser finançat per l’Agència catalana de cooperació al desenvolupament , el director va ser …

La salut

Crear un poste de Santé a partir d’una case de Santé, la qual cosa comporta tenir un metge o titulat sanitari a la població, i no a una distància de 15 km. sense gairebé camins. El projecte va consistir en construir dues habitacions hospitalàries, la casa del metge, i dotar amb energia solar i aigua l’equipament. Aquest projecte va estar …

L’alimentació: l’horta i el galliner

L’horta de Boulembou s’ha construït sobre uns terrenys cedits de 5 Ha. Es rega mitjançant el pou d’aigua potable abans esmentat que es completa amb dos pous menys profunds que bombegen l’aigua amb energia solar. Hi ha 56 parcel.les, una per cada família. Les famílies paguen una contribució per gasoil i reparacions de la tanca. A l’horta hi treballen primordialment …

L’ensenyament

L’Associació ha fomentat l’assistència a l’escola pública, que es d’estudis primaris i mixta, en la qual, fa 6 anys, hi assistien 100 alumnes i en l’actualitat prop de 350. Ens fem càrrec del material escolar de tots els alumnes, hem facilitat bicicletes perquè els alumnes que finalitzen la primària puguin desplaçar-se al poble del costat (uns 5km) a continuar els …